ניתוח אפרכסת ופתיחת תעלת אוזן

ניתוח לשחזור אפרכסת ופתיחת תעלת האוזן החיצונית

שחזור אפרכסת האוזן מסחוסי צלעות מורכב מ 2 עד 3 שלבים ומבוסס על טכניקות אשר תוארו על ידי Brent, Nagata, ונוספים.

הן מההיבט האסתטי והן מההיבט התפקודי שמיעתי הניתוח לשחזור אפרכסת והניתוח לשחזור תעלת האוזן החיצונית והאוזן התיכונה כרוכים זה בזה ולרוב מתבצעים בו זמנית.

שלב ראשון

מבוצע  החל מגיל 9-10 שנים על מנת לקבל את כמות הסחוס הרצויה בצלעות בכדי ליצור אפרכסת עם צורה אסתטית ויציבות לאורך שנים רבות.
נלקחים סחוסי צלעות מבית החזה, תוך שמירה על החלק הפנימי של מעטפת סחוסי הצלעות ( Perichondrium) ומבוצע שחזור צורת קשת הצלעות בכדי להמנע מפגם אסתטי בבית החזה.
לאחר מכן נכרת הסחוס המפותל של האפרכסת המעוותת מקום בו אמורה להיות האפרכסת העתידית ומוכן כיס בו תושתל האפרכסת אשר פוסלה מאותם סחוסי צלעות.
במקרים בהם ניתן לשחזר את תעלת האוזן החיצונית ואת האוזן התיכונה, מכינים גם עור תוף חדש וכן נבנית תעלת אוזן חיצונית מסחוסי צלעות.

את עור התוף החדש וכן את תעלת האוזן החיצונית החדשה וסחוס צלע נוסף משתילים מתחת לעור בית החזה כהכנה לשלב השני של השחזור.
בסוף השלב הראשון מתקבלת אפרכסת במבנה הנראה נורמאלי אך צמודה לראש ללא כפל מאחורי האפרכסת.

שלב שני

מתבצע לפחות 6 חודשים לאחר השלב הראשון.
בשלב זה נבנה השקע בין האפרכסת לראש ובמקרים בהם הדבר אפשרי לפי צילומי CT, מתבצעת בניית תעלת האוזן החדשה והכנסת עור התוף למקומם.
נלקח שתל עור מבית החזה מאזור הצלקת הקודמת כך שלא יוצרים צלקת חדשה .כמו כן מוציאים את פיסת הסחוס אשר נשמרה מתחת לעור בית החזה בניתוח הראשון.
משתל העור ופיסת הסחוס בונים את השקע (Retroauricular sulcus) מאחורי האפרכסת החדשה.
שלב זה הינו השלב האחרון ברוב המקרים בהם לא ניתן לשחזר את האוזן התיכונה.

במקרים של שחזור משולב של האוזן התיכונה מוציאים גם את תעלת האוזן ועור התוף אשר הוכנו בניתוח קודם.

נפתחת תעלת אוזן חדשה בעצם הגולגולת, מזוהה עצם הארכובה (Stapes), מוכנס תותב אשר מחבר בין הארכובה לעור התוף החדש, ומוכנסת תעלת השמע החדשה למקומה.

שלב שלישי

מבוצע כ 6 חודשים לאחר השלב השני.
פתיחת תעלת האוזן החיצונית תוך לקיחת שתל עור נוסף מאיזור הצלקת בבית החזה על מנת ליצור את הכיסוי העורי לתעלת האוזן החיצונית.

  1. שם: *
  2. טלפון: *
  3. דואר אלקטרוני:
  4. רשום הודעתך:
    שדה אינו תקני
  5. *
    שדה אינו תקני
  6. * שדות חובה ליצירת קשר